Telefon: +420 777 810 323 | Email: karvina@cmmj.cz | Adresa: U Školy 145/17, 735 64 Havířov – Dolní Suchá | ČÚ: 2300965591/2010 | IČ: 67777252

Příspěvky

Členství v ČMMJ zájemce získá na sekretariátu OMS Karviná a je jednotné – viz níže. Člen prokazuje členství platným členským průkazem. Velkou výhodou členství v ČMMJ, jsou slevy poskytované např. na úhradu startovného na zkouškách loveckých psů.

Upozorňujeme také na možnost úhrady členského příspěvku pomocí bank. převodu na účet OMS Karviná: 2300965591/2010. Var. symbol je datum narození člena a do zprávy pro příjemce uvedete jméno a příjmení. Následně Vám bude po připsání platby zaslán nový členský průkaz na Vaší mailovou adresu.

Členství v ČMMJ

minimumstandardexclusive
Základní členský příspěvek
do 65 let
1.000 Kč1.200 Kč1.700 Kč
Snížený členský příspěvek
od 65 let, studenti do 26 let
650 Kč850 Kč1.350 Kč

Upozorňujeme že v případě platby sníženého členského příspěvku pro plně invalidního člena a studenta v denním studiu, na nutnost zaslání potvrzení o plné invaliditě a potvrzení o studiu.

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Karviná). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Číslo účtu: 2300965591/2010